Segmenter

Vi leverer til

Kommuner

Divako leverer en komplett ferdig IoT-plattform for å få kontroll på sensordata som vannmålere, temperatur, trykk og mye mer.

Les mer

Sameier og borettslag

Automatisering av fakturering gjør at kostnadsfordelingen mellom boliger blir mer nøyaktig og rettferdig.

Les mer

Bedrift og næring

Markedets mest kosteffektive løsning for fjernavlesning av sensordata? Vårt mål er dèt er akkurat hva du finner hos oss!

Les mer