Privacy Policy NO

Personvernerklæring, Øwre-Johnsen as / Divako

Divako – Personvernerklæring

Divako er en plattform for håndtering av IoT-dataflyt med særlig fokus på vann og energi. Med løsninger fra Divako kan hente inn, lese, tolke og forstå forbruksdata og annen relevant informasjon som kommer fra de instrumentene som er koblet til nettet. Divako består av tjenester og løsninger for ulike markeds-segmenter. Vi leverer løsninger for kommuner som vil samle inn data fra blant annet vannmålere, vi leverer løsninger for sameier som vil ha kontroll på forbrukt vann og energi, og vi leverer tilpassede løsninger mot andre større kunder.

Divako er en merkevare som driftes av Øwre-Johnsen as. Divako er også underlagt Øwre-Johnsen as (ØJ) sin personvernerklæring som du finner her (https://owre-johnsen.no/om-oss), men siden divako håndterer mere data enn det ØJ gjør i andre segmenter, og for andre formål har vi laget denne tilleggserklæringen som utfyller ØJ sin erklæring. Denne personvernerklæringen gjelder generelt for selskapet Øwre-Johnsen as og all virksomhet som leveres under tjenesten Divako.

Øwre-Johnsen as / Divako er opptatt av å ivareta personvernet ditt når vi håndterer privat informasjon. Vi gjør også alt vi kan med vår programvare for å sikre at kunder som lagrer privat informasjon om sine kontakter også ivaretar personvern på en forsvarlig måte. Det kan f.eks være dine personopplysninger som ligger laget hos oss dersom du for eksempel bor i en kommune som bruker Divako til å fjernavlese din vannmåler, eller du bor i et sameie som bruker Divako for å fordele kostnader knyttet til vann og energi. Først og fremst ønsker vi å formidle til alle at ØJ/Divako aldri vil selge personopplysninger til andre virksomheter. Vi setter heller ikke bort håndteringen av personopplysninger til andre selskaper så det er ØJ/divako som er databehandler. 

Behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger etter dette personvernerklæringen er:

Øwre-Johnsen as

Organisasjonsnummer: 919 151 137

E-postadresse og kontakt: info@divako.no

Telefon: 72 59 61 00

I avsnittene som følger lister vi opp årsakene til at vi behandler personopplysninger. I svært få tilfeller er alle disse punktene gjeldende, men for å sikre at alle årsaker er listet opp blir listen lengere enn det som er relevant for en enkelt kunde.

Sikre dataflyt

For å kunne fordele kostnader knyttet til vann og energi er det viktig å vite at data fra dine målere når frem dit de skal. Derfor må vi vite hvor sensorene står slik at vi kan sørge for at nettverket fungerer som det skal, og identifisere utfordringer i nettet om en eller flere sensorer faller ut.

Avdekke lekkasjer

For å kunne avdekke vannlekkasjer i soner eller hos privatpersoner er vi avhengig av å vite hvor sensorene står og hva de måler med en oppløsning på inntil en gang per time. Data brukes for å kunne sammenstille mot større soner og synliggjøre tiltaksbehov i nettet som kan bidra til reduserte lekkasjer, reduserte kostnader og bedre miljø-økonomi.

Fordele kostnader

Noen kunder bruker divako til å fordele kostnader. Da må vi registere hjem som bor i seksjonen det gjelder og tilhørende adresse og telefon slik at vi eller vår kunde kan kommunisere effektivt med deg.

Varslinger

I divako kan man sette varslinger knyttet til sensorstatus. Det kan f.eks være at en vannmåler viser forbruk om natten når det ikke skal gå noe vann, eller at temperaturen er for lav på et teknisk rom slik at det er fare for frost-skader. For å kunne formidle status knyttet til sensorene til deg må vi lagre persondata.

Sende faktura

Divako kan sende faktura knyttet til kostnader som er fordelt din seksjon basert på målerstand fra dine målere.

Levere kundeservice

Divako leverer kundeservice og har behov for å lagre informasjon for å kunne levere denne på en god og effektiv måte. Herunder også kunne behandler reklamasjons-saker på utstyr. 

Dataanalyse

Divako behandler opplysningene dine med det formål å analyse forbruksdata på vegne av våre kunder. Analysene er knyttet til å kunne utvikle bedre og riktigere levering av tjenestene samt bidra til at divako kan utvikle tjensten og stadig tilby bedre løsninger for våre kunder. I denne sammenheng er data aggreggert og i svært liten grad individuelt identifiserbar.

Nyhetsbrev

Maksimalt 1 gang i måneden sender vi nyhetsbrev med relevant informasjon innenfor ditt fagfelt.

Dette kan typisk omhandle produktoppdateringer / nyheter, kursdatoer og annen relevant produkt og

kundeinformasjon.

Hva lagres?

De opplysningene som kan bli lagret for å ivareta behovene over er: 

– Navn, adresse, telefon og e-post (kontaktopplysninger)

– Personnummer (kun i de tilfellet hvor fakturafunksjonen er i bruk)

– Kommunikasjonshistorikk, informasjon du velger å dele med oss.

– Forbruks/målerdata, alarmer og historikk.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for opplysningene overfor er: 

Berettighet interesse, oppfyllelse av avtale, 

Lagringstid

Personopplysningene dine lagres så lenge det er nødvendig for at selskapet / tjenesten skal kunne oppfylle sine avtalte forpliktelser. Persondata blir slettet når ditt eller vår kundes kundeforhold avsluttes og behandlingsgrunnlaget bortfaller.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg. Du har rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, med mindre dette er data som er knyttet til kjøp du har gjort, eller som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre vilkår overfor deg eller vår kunde. Lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere, bl.a. gir bokføringsloven oss en plikt til å lagre fakturaopplysninger i minst 5 år.