Vi gir deg alt du trenger for å komme i gang med IoT!

Divako er en allsidig IoT-plattform utviklet i Norge, designet for både nybegynnere og erfarne IoT eksperter. Den er utviklet for sone og husvannmålere, men støtter tilnærmet all annen trådløs sensorikk. Med lokal norsk og lokal support og utvikling tilbyr Divako en skalerbar og effektiv løsning for dine behov.

Divako har alt du trenger for effektiv administrasjon og håndtering av IoT-data.

Planlegg nettverket ditt

Koble til målere

Administrer instrumentene dine

Koblingsnettverk

En måler/instrument i Divako kan ha flere redundante nettverk, og det er også mulig å koble instrumenter til Divako fra ditt eller andres lokale nettverk.

Personvern & Sikkerhet

Divako sørger for at dataene dine er sikre og trygt overført til faktura-program eller andre tredjepartsapper. Vi tilbyr alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner for å sikre dine data.

Vi tolker all data

Divako dekoder automatisk komprimert data fra batteridrevne sensorer, som vannmålere eller andre instrumenter. Vår plattform forenkler også data slik at det er enkelt å eksportere til andre applikasjoner, noe som sparer deg tid og kostnader.

Dekningshistorikk

Vi gir deg det du trenger for å ha full kontroll over instrumentene dine. I løsningen kan du se status tilbake i tid og enkelt vurdere om tiltakene du tar på nettverkssiden gir ønsket effekt på dekningen. Du kan også sjekke redundans i nettverket ved å kontrollere at et instrument har dekning fra flere gatewayer.

Alarmhåndtering

Bruk alarmene til noe nyttig! Vi tolker og behandler alarmer fra forskjellige produsenter til 7-8 universelle varsler, noe som sikrer klarhet og effektivitet for både sluttbrukere og leverandører. Her slipper du at "unyttige" varslinger oversvømmer de alarmene du vil se. Opplev god kommunikasjon og maksimer verdien fra alarmner.

Integrasjoner

Åpne opp for uendelige muligheter med Divakos kraftige og skalerbare plattform. Våre robuste APIer sikrer enkel datahåndtering og henting, og forbereder deg for en fremtid hvor du bestemmer over dine data, og uten unødige kostnader kan benytte de som du selv vil.

Kart

"Live" og visuell oversikt over nettverk

Utnytt kraften i Divakos kartfunksjoner, enten du opererer på vår interne nettverksserver eller en ekstern. Viktige funksjoner inkluderer:

Automatisk Gateway-visning: Integrasjoner mater posisjonsdata direkte til kartet, og viser dine gatewayer automatisk.

Smart Visning av Tilkoblingsmuligheter: Når du legger inn posisjonene til instrumentene dine, tegner Divakos kart intuitive linjer til gatewayen med best signal. Disse tilkoblingene er fargekodet basert på radiostyrke og forstyrrelser.

Automatisk Gateway-visning: Integrasjoner mater posisjonsdata direkte til kartet, og viser automatisk dine gatewayer.

Problemer

Spor og kontroller problemer med instrumenter, måledata eller annet

Effektiv problemløsning er viktig for å ha kontroll på instrumenter og data innenfor et prosjekt eller en organisasjon. I dagens raske og dynamiske arbeidsmiljøer er effektiv problemløsning avgjørende for å sikre jevn drift og prosjektsuksess.

Viktige funksjoner i vårt
saksbehandlingsverktøy

Opprett saker knyttet til instrument eller målerdata

  • Beskriv detaljerte problemer og tildel ansvar til riktig ressurs.
  • Tildel ansvar effektivt for å sikre rask problemløsning.

Fleksibel tilkobling med prosjekter og kategorier

  • Koble saker til relevante prosjekter, kategorier, eller spesifikke datapunkter som målere eller enheter.
  • Få forståelse av hver problemsak knyttet direkte til det saken gjelder (instrument eller data).

Robust kommunikasjonsplattform

  • Legg til rette for chat-kommunikasjon direkte på saken.
  • Drøft, feilsøk, og samarbeid direkte innenfor problemets kontekst.

Fildeling og dokumentasjon

  • Del filer og dokumentasjon, sikkert og direkte i Divako.
  • Hold all relevant informasjon tilgjengelig og organisert innenfor hver sak.