Brukstilfeller. Hundrevis av vellykkede prosjekter innen smart måling

Divako har gjennomført flere hundre vellykkede prosjekter innen smart måling av vann og energi.

Divako har levert flere tusen vann- og energimålere til kommuner og borettslag over hele Norge. Her er noen eksempler på vårt arbeid.

LoRaWan nettverk og vannmålere i Sandnessjøen

Alstahaug var en pionèr og en av de første kommunene i Norge med LoRaWan nettverk for vannmålere i større skala. Gode brukere av våre løsninger, over flere år. Benytter Europas mest solgte ringstempelmåler, V200 m/LoRaWAN.

Fjernavlesning i Asker

Kombinasjon av LoRaWAN & wM-Bus teknologi, konstentratorer, batteri og solcellegatewayer, og stor bredde i målervarianter, med antall på godt over 20.000 gjør prosjektet unikt i Nordisk sammenheng.

Mer data, redusert tid og bedre miljø for Oslo kommune.

Fra manuell innhenting måleverdier vha. tradisjonell «drive-by» til IoT fjernavlesning, Over 5.000 målere, DN25 til DN32 leses direkte til sky. Kombinasjon av wM-Bus, Nb-IoT og Divako inngår i løsningen.