Kompetanseområder

Divako kan håndtere alle typer enheter og nettverk i vårt IoT-nettverk. Vi fokuserer imidlertid også på spesifikke felt som beskrevet nedenfor.

Sameier og borettslag

Den mest tilpasningsdyktige og konkurransedyktige løsningen på markedet for å håndtere kostnadsfordeling mellom boliger nøyaktig og rettferdig. Vi kan måleutstyr og plukker ut det som er korrekt for ditt prosjekt og sikrer deg en effektiv leveranse. Som rørlegger kan du skape din egen forretning ut av å levere komplett-løsninger fra oss.

Kommuner

Divako leverer en komplett ferdig IoT-plattform for å få kontroll over sensordata som vannmålere, temperatur, nivå, trykk og mye mer.

Næringsliv og industri

Vi legger til rette for sømløs integrering av alle dine IoT-enheter i systemene dine, og tilbyr de viktigste tilkoblingene for å sikre omfattende IoT-enhetstilkobling.