Mer data, redusert tid og bedre miljø for Oslo kommune.

Fra manuell innhenting måleverdier vha. tradisjonell "drive-by" til IoT fjernavlesning, Over 5.000 målere, DN25 til DN32 leses direkte til sky. Kombinasjon av wM-Bus, Nb-IoT og Divako inngår i løsningen.

I snart 4 år har vi hjulpet Oslo VAV  med å komme i gang med IoT

Øwre-Johnsen har levert Apator Ultrimis vannmålere og med Divako har vi levert skytjeneste som trekker data inn fra kommunens egne målere.

Løsningen er unik i sitt slag med at den også kan lese inn Sensus iPerl vannmålere sin spesielle Sensus RF protokoll. Siden Oslo har mange av disse fra tidligere års installasjoner har de kunnet dra stor nytte av at HW og Software fra oss håndterer begge måler-variantene. Vi leverer også full support på all avlesning (også målere vi ikke har solgt), og leverer en rekke ulike muligheter for data-analyse / rapportering.

En kjent problemstilling med fjernavleste kommunale målere er at noen kunder, spesielt større bygg og næring ønsker lokal avlesning til SD-anlegg. Dette leverer vi meg eget utstyr som gir kablet m-bus til SD anleggene.

Divako har alt du trenger for effektiv administrasjon og styring av IoT-data.

Kjernen i Divako er bygget rundt effektive og åpne integrasjoner. Med gode API-er for å hente data både inn og ut av systemet, er du garantert en skalerbar og fleksibel plattform som kan håndtere dine fremtidige behov.

Hvis du bruker Norkart’s Komtek-løsning, har du en «klar til bruk» tydelig integrasjon med både test- og driftsmiljøet.

Vi har integrasjoner med alt fra Komtek til YR, AWS, MS Azure og mange, mange flere. Se her for en komplett liste.

Har du ditt eget LoRaWan-nettverk eller bruker Nb-IoT eller en annen nettverksleverandør for tilkobling? Ingen problem, Divako gjør det mulig for deg å koble data og administrere datatrafikken. Vi bygger nye API-er så effektivt at vi svært sjelden tar noe betaling for etablering av nye API-er. Det er dataen din – vi hjelper deg med å få den dit du vil ha den!

Data fra batteridrevne sensorer overføres ekstremt komprimert. Datakapslene må dekrypteres og dekodes. Vi kaller dette dekoding parsing. I Divako får du inkludert parsing for alle velkjente vannmålere på det norske markedet. Dette inkluderer all data fra målerne, selvfølgelig også timeverdier (hvor tilgjengelig i pakken) og alarmer.

Divako gjør mer enn å pakke pakker. Vi harmoniserer også data slik at dataen er klar for eksport / API mot andre applikasjoner. Dette er en krevende operasjon som kan være tungvint og tidkrevende å håndtere fra bunnen av for en enkelt kunde. Bruk Divako, og alt dette er inkludert!

Vi gir deg det du trenger for å ha full kontroll over dine sensorer. I løsningen kan du se status tilbake i tid og enkelt evaluere om tiltakene du tar på nettverkssiden gir ønsket effekt på dekningen. Du kan også sjekke redundansen i nettverket ditt ved å se om en sensor kommuniserer gjennom 1 eller flere gateways.

Pålitelig

Vår løsning er robust og pålitelig. Vi har i dag flere tusen digitale sensorer installert i kommuner, i næringsbygg, i borettslag, sameier og private hjem.

Integrasjon

Send data direkte til forberedte og ferdigstilte API-er til Norkart / Komtek, Crayon eller andre systemer. Vanntemperatur fra badeplasser, direkte til YR? Vi har API for dette og sender data til andre systemer svært kostnadseffektivt!

Automatisering

Vi har alt du trenger for å forenkle hverdagen og spare kostnader: trådløse sensorer, kommunikasjon, datainnsamling, datalagring og applikasjoner.