Sameier og borettslag

Den mest tilpasningsdyktige og konkurransedyktige løsningen på markedet for å håndtere kostnadsfordeling mellom boliger nøyaktig og rettferdig. Vi kan måleutstyr og plukker ut det som er korrekt for ditt prosjekt og sikrer deg en effektiv leveranse. Som rørlegger kan du skape din egen forretning ut av å levere komplett-løsninger fra oss.

Vi gir sameier og borettslag avansert, trådløs digital overvåking av vannforbruk.

Våre løsninger gir tilnærmet sanntids-innsikt og tilbyr:
  • Full kontroll over forbruket: Overvåk vannforbruket inntil time for time og få full oversikt over dine forbruksmønstre.
  • Lekkasjedeteksjon og varsler: Få varsel om lekkasjer eller uvanlige forbruksavvik.
  • Automatisert fakturering: Forenkle faktureringen med automatisert, månedlig fakturering, som sikrer nøyaktig og rettferdig kostnadsfordeling mellom boenhetene.

Fleksibel målerintegrasjon

  • Eksisterende målere: Vi kan sømløst integrere med de fleste eksisterende vannmålere.
  • Installasjon av nye målere: Når det er nødvendig, installerer vi nye, høypresisjons vann- og energimålere, ofte i samarbeid med betrodde lokale rørleggere.

Pålitelig

Vår løsning er robust og pålitelig. I dag har vi flere tusen digitale sensorer installert i kommuner, næringsbygg, sameier, borettslag og private hjem.

Integrasjon

Send data direkte til ferdige og klargjorte API-er for Norkart / Komtek, Crayon eller andre systemer. Vanntemperatur fra badeplasser, direkte til YR? Vi har API for dette og sender data til andre systemer svært kostnadseffektivt!

Automatisering

Vi har alt du trenger for å forenkle hverdagen og spare kostnader: trådløse sensorer, kommunikasjon, dataoverføring, datalagring og applikasjoner.