Alle sider i Nb-IoT

Vi gjør IoT enkelt.

Våre folk kan instrumentering til fingerspissene og forstår hvor «skoen trykker» når du møter en sjø av ulike applikasjoner fra forskjellige leverandører.

Enkel og effektiv fjernavlesning av vann, energi og mye mer. På tvers av produsenter, nettverk og radio-teknologier.

MER om vår løsning.

LoRaWan nettverk og vannmålere i Sandnessjøen

Alstahaug var en pionèr og en av de første kommunene i Norge med LoRaWan nettverk for vannmålere i større skala. Gode brukere av våre løsninger, over flere år. Benytter Europas mest solgte ringstempelmåler, V200 m/LoRaWAN.

Sameier og borettslag

Den mest tilpasningsdyktige og konkurransedyktige løsningen på markedet for å håndtere kostnadsfordeling mellom boliger nøyaktig og rettferdig. Vi kan måleutstyr og plukker ut det som er korrekt for ditt prosjekt og sikrer deg en effektiv leveranse. Som rørlegger kan du skape din egen forretning ut av å levere komplett-løsninger fra oss.

Kommuner

Divako leverer en komplett ferdig IoT-plattform for å få kontroll over sensordata som vannmålere, temperatur, nivå, trykk og mye mer.

Næringsliv og industri

Vi legger til rette for sømløs integrering av alle dine IoT-enheter i systemene dine, og tilbyr de viktigste tilkoblingene for å sikre omfattende IoT-enhetstilkobling.

Mer data, redusert tid og bedre miljø for Oslo kommune.

Fra manuell innhenting måleverdier vha. tradisjonell «drive-by» til IoT fjernavlesning, Over 5.000 målere, DN25 til DN32 leses direkte til sky. Kombinasjon av wM-Bus, Nb-IoT og Divako inngår i løsningen.