Alle sider i Vannmålere

Sameier og borettslag

Den mest tilpasningsdyktige og konkurransedyktige løsningen på markedet for å håndtere kostnadsfordeling mellom boliger nøyaktig og rettferdig. Vi kan måleutstyr og plukker ut det som er korrekt for ditt prosjekt og sikrer deg en effektiv leveranse. Som rørlegger kan du skape din egen forretning ut av å levere komplett-løsninger fra oss.

Kommuner

Divako leverer en komplett ferdig IoT-plattform for å få kontroll over sensordata som vannmålere, temperatur, nivå, trykk og mye mer.

Fjernavlesning i Asker

Kombinasjon av LoRaWAN & wM-Bus teknologi, konstentratorer, batteri og solcellegatewayer, og stor bredde i målervarianter, med antall på godt over 20.000 gjør prosjektet unikt i Nordisk sammenheng.

Mer data, redusert tid og bedre miljø for Oslo kommune.

Fra manuell innhenting måleverdier vha. tradisjonell «drive-by» til IoT fjernavlesning, Over 5.000 målere, DN25 til DN32 leses direkte til sky. Kombinasjon av wM-Bus, Nb-IoT og Divako inngår i løsningen.