Alle sider i LoRaWAN

Vi gjør IoT enkelt.

Våre folk kan instrumentering til fingerspissene og forstår hvor «skoen trykker» når du møter en sjø av ulike applikasjoner fra forskjellige leverandører.

Enkel og effektiv fjernavlesning av vann, energi og mye mer. På tvers av produsenter, nettverk og radio-teknologier.

MER om vår løsning.

Kommuner

Divako leverer en komplett ferdig IoT-plattform for å få kontroll over sensordata som vannmålere, temperatur, nivå, trykk og mye mer.

Næringsliv og industri

Vi legger til rette for sømløs integrering av alle dine IoT-enheter i systemene dine, og tilbyr de viktigste tilkoblingene for å sikre omfattende IoT-enhetstilkobling.

Fjernavlesning i Asker

Kombinasjon av LoRaWAN & wM-Bus teknologi, konstentratorer, batteri og solcellegatewayer, og stor bredde i målervarianter, med antall på godt over 20.000 gjør prosjektet unikt i Nordisk sammenheng.

Mer data, redusert tid og bedre miljø for Oslo kommune.

Fra manuell innhenting måleverdier vha. tradisjonell «drive-by» til IoT fjernavlesning, Over 5.000 målere, DN25 til DN32 leses direkte til sky. Kombinasjon av wM-Bus, Nb-IoT og Divako inngår i løsningen.